آدرس شرکت

نرسیده به قزوین رو به روی نیروگاه شهید رجایی-شهرک صنعتی کاسپین ۱ میدان صنعت انتهای بلوار عبید زاکانی فاز ۲ خیابان صنعت هشتم پلاک ۲۱۰ شرکت اطلس پلیمر آسیا

شماره های تماس

028-32849415

028-32849419

 
آدرس شرکت

نرسیده به قزوین رو به روی نیروگاه شهید رجایی-شهرک صنعتی کاسپین ۱ میدان صنعت انتهای بلوار عبید زاکانی فاز ۲ خیابان صنعت هشتم پلاک ۲۱۰ شرکت اطلس پلیمر آسیا

شماره های تماس

028-32849415

028-32849419