اطلس پلیمر

طراحی گرافیکی

 

در صورت عدم وجود نمونه و يا عكس محصول جهت ساخت قالب، طراحي گرافيكي با توجه به سليقه مشتري انجام ميشود.

اطلس پلیمر

ابرو نقاط (اسكن سه بعدي)

 

در صورتيكه نمونه محصول موجود باشد، براي بدست آوردن ابعاد و زواياي دقيق از دوربين هاي اسكنر سه بعدي استفاده خواهد شد. فايل خروجي اين اسكن شامل مش هاي بسيار دقيق است كه در اكثر نرم افزارهاي طراحي سه بعدي قابل مشاهده و اصلاح ميباشد.

اطلس پلیمیر

طراحي سه بعدي

 

نياز اصلي قبل از شروع ماشين كاري CNC، طراحي سه بعدي محصول مي باشد. در اين قسمت ما با استفاده از تجربه ساخت بيش از ٤٠٠ دست قالب، محصولي طراحي خواهيم كرد كه نيازهاي مشتري با توجه به درنظر گرفتن مباحث فني مرتفع گردد.

ظروف پت

پرينت سه بعدي

 

در صورت نياز جهت ملموس بودن محصول قبل از شروع ماشين كاري نمونه سه بعدي ساخته و در اختيار مشتري قرار مي گيرد.

اطلس پلیمر

قالب سازي

 

ساخت كليه قالبهاي بادي توسط اين شركت و قالبهاي پريفورم و دربهاي پلاستيكي با همكاري بهترين قالب سازهاي مطرح در اين حوزه انجام ميشود.

اطلس پلیمر

توليد محصول

 

توليد ظروف پت و دربهاي پلاستيكي در اين شركت با توجه ويژه به كيفيت محصول و برنامه ريزي دقيق جهت توليد و ارسال به موقع سفارش انجام ميشود.

اطلس پلیمر

طراحی گرافیکی

 

در صورت عدم وجود نمونه و يا عكس محصول جهت ساخت قالب، طراحي گرافيكي با توجه به سليقه مشتري انجام ميشود.

اطلس پلیمر

ابرو نقاط (اسكن سه بعدي)

 

در صورتيكه نمونه محصول موجود باشد، براي بدست آوردن ابعاد و زواياي دقيق از دوربين هاي اسكنر سه بعدي استفاده خواهد شد. فايل خروجي اين اسكن شامل مش هاي بسيار دقيق است كه در اكثر نرم افزارهاي طراحي سه بعدي قابل مشاهده و اصلاح ميباشد.

اطلس پلیمیر

طراحي سه بعدي

 

نياز اصلي قبل از شروع ماشين كاري CNC، طراحي سه بعدي محصول مي باشد. در اين قسمت ما با استفاده از تجربه ساخت بيش از ٤٠٠ دست قالب، محصولي طراحي خواهيم كرد كه نيازهاي مشتري با توجه به درنظر گرفتن مباحث فني مرتفع گردد.

ظروف پت

پرينت سه بعدي

 

در صورت نياز جهت ملموس بودن محصول قبل از شروع ماشين كاري نمونه سه بعدي ساخته و در اختيار مشتري قرار مي گيرد.

اطلس پلیمر

قالب سازي

 

ساخت كليه قالبهاي بادي توسط اين شركت و قالبهاي پريفورم و دربهاي پلاستيكي با همكاري بهترين قالب سازهاي مطرح در اين حوزه انجام ميشود.

اطلس پلیمر

توليد محصول

 

توليد ظروف پت و دربهاي پلاستيكي در اين شركت با توجه ويژه به كيفيت محصول و برنامه ريزي دقيق جهت توليد و ارسال به موقع سفارش انجام ميشود.