اطلس پلیمیری

کنترل کیفیت

در اطلس پليمر آسيا ما تمامي تجربه و ابزار خود را بكار ميگيريم تا مطمئن شويم محصولاتي با بالاترين كيفيت در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

در جهت بهبود اين فرآيند، ضمن سرمايه گذاري و استفاده از تكنولوژي و دانش روز، ارتباطي بين ما و مشتري به منظور رسيدن به سطح قابل قبول كيفيت (AQL) ايجاد خواهد شد و تيم ما ملزم به پاسخگويي در آن سطح خواهد بود.

اطلس پلیمیری

کنترل کیفیت

در اطلس پليمر آسيا ما تمامي تجربه و ابزار خود را بكار ميگيريم تا مطمئن شويم محصولاتي با بالاترين كيفيت در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

در جهت بهبود اين فرآيند، ضمن سرمايه گذاري و استفاده از تكنولوژي و دانش روز، ارتباطي بين ما و مشتري به منظور رسيدن به سطح قابل قبول كيفيت (AQL) ايجاد خواهد شد و تيم ما ملزم به پاسخگويي در آن سطح خواهد بود.