سیستم رهگیری بار اطلس پلیمر آسیا

ارسال پیامک مرسولات ارسالی به شرکای تجاری و مشتریان

ابتدا دریفات کننده پیام را در زیر انتخاب کنید، سپس به بخش ارسال هدایت می شود، شماره دریافت کنندگان اتوماتیک می باشد، صرفا پیام را بررسی کنید، اگر تمایل به ارسال پیام سفارشی دارید مستقیما پایین صفحه را چک کنید